Kopijuoti
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902)
Santrumpa: STĮ Santrumpa - tai pirmosios įstatymo pavadinimo raidės.
Kartu naudojami aktai (100)
1. LR teritorijų planavimo įstatymas
 • 1995 12 12 
 • I-1120 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 21-617; Žin., 1995, Nr. 107-2391; Žin., 2013, Nr. 76-3824
2. LR žemės įstatymas
 • 1994 04 26 
 • I-446 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 28-868; Žin., 1994, Nr. 34-620
3. Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo
 • 1992 05 12 
 • 343 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1992, Nr. 22-652
4. LR statybos įstatymas
 • 1996 03 19 
 • I-1240 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 101-3597; Žin., 1996, Nr. 32-788
5. LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas)
 • 1994 12 22 
 • I-733 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1995, Nr. 3-37; Žin., 2004, Nr. 153-5571
6. LR miškų įstatymas
 • 1994 11 22 
 • I-671 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 35-1161; Žin., 1994, Nr. 96-1872
7. LR žemės reformos įstatymas
 • 1991 07 25 
 • I-1607 
 • Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas 1990-1992 m.) 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1991, Nr. 24-635; Žin., 1997, Nr. 69-1735; Lietuvos Aidas, 1991, Nr. 151
8. LR aplinkos apsaugos įstatymas
 • 1992 01 21 
 • I-2223 
 • Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas 1990-1992 m.) 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1992, Nr. 5-75; Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 20
9. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas
 • 1997 07 01 
 • VIII-359 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1997, Nr. 65-1558
10. Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo (Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo)
 • 2001 11 07 
 • 540 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 95-3372; Žin., 2007, Nr. 23-892
11. LR vandens įstatymas
 • 1997 10 21 
 • VIII-474 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1997, Nr. 104-2615; Žin., 2003, Nr. 36-1544
12. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
 • 1996 08 15 
 • I-1495 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1996, Nr. 82-1965; Žin., 2005, Nr. 84-3105; Žin., 2000, Nr. 39-1092
13. Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo
 • 2004 05 03 
 • D1-239 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 79-2809
14. Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo (Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo)
 • 1999 09 29 
 • 1073 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 152-5545; Žin., 1999, Nr. 83-2471; Žin., 2011, Nr. 8-333; TAR, 2014, Nr. 2014-00283
15. LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas
 • 1984 12 13 
 • X-4449 
 • TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
 • Kodeksas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1985, Nr. 1-1
16. LR vietos savivaldos įstatymas
 • 1994 07 07 
 • I-533 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2000, Nr. 91-2832; Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290
17. LR saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymas
 • 2001 12 04 
 • IX-628 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 108-3902
18. Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo (Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo)
 • 1996 09 18 
 • 1079 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1996, Nr. 90-2099; Žin., 2004, Nr. 112-4189; Žin., 2007, Nr. 33-1190; Žin., 2013, Nr. 140-7096
19. Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ patvirtinimo
 • 2002 04 16 
 • 184 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 125; Žin., 2002, Nr. 43-1639; Žin., 2004, Nr. 104; Žin., 2004, Nr. 136; Žin., 2004, Nr. 90
20. Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo
 • 1999 04 29 
 • 490 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 39-1227
21. LR turizmo įstatymas
 • 1998 03 19 
 • VIII-667 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 123-5507; Žin., 1998, Nr. 32-852; Žin., 2011, Nr. 85-4138
22. Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo (Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo)
 • 2005 01 20 
 • 3D-37/D1-40 
 • Kolegialių institucijų 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 14-450; Žin., 2013, Nr. 128-6536
23. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ patvirtinimo
 • 2002 04 30 
 • 218 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 55-2203
24. LR pajūrio juostos įstatymas
 • 2002 07 02 
 • IX-1016 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 73-3091
25. LR viešojo administravimo įstatymas
 • 1999 06 17 
 • VIII-1234 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2006, Nr. 77-2975; Žin., 1999, Nr. 60-1945
26. Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo (Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatų patvirtinimo)
 • 1997 04 16 
 • 370 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 1997, Nr. 34-851
27. LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas)
 • 2003 01 28 
 • IX-1314 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 124-4490; Žin., 2003, Nr. 15-600; TAR, 2014, Nr. 2014-04860
28. Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo
 • 2004 01 20 
 • D1-35 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 18-554
29. Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos patvirtinimo (Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo)
 • 2002 05 09 
 • 641 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 48-1840; Žin., 2007, Nr. 30-1099
30. LR administracinių bylų teisenos įstatymas
 • 1999 01 14 
 • VIII-1029 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 13-308; Žin., 2000, Nr. 85-2566
31. Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) (Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos)
 • 1999 03 09 
 • 260 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 25-706; Žin., 2004, Nr. 167-6128; Žin., 2011, Nr. 53-2551
32. LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
 • 2004 01 15 
 • IX-1962 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 21-617
33. LR civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė
 • 2000 07 18 
 • VIII-1864 
 • Seimas 
 • Kodeksas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2000, Nr. 74-2262; Žin., 2000, Nr. 80
34. LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas
 • 2004 09 28 
 • IX-2452 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 153-5571
35. LR sodininkų bendrijų įstatymas
 • 2003 12 18 
 • IX-1934 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 4-40
36. Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
 • 2004 10 04 
 • 3D-452/D1-513 
 • Kolegialių institucijų 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 149-5420
37. Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo
 • 2004 08 19 
 • 996 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 131-4704
38. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo (Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo)
 • 2004 12 30 
 • D1-708 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 4-80; Žin., 2005, Nr. 16; Žin., 2010, Nr. 115-5902
39. Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo
 • 1992 09 24 
 • I-2913 
 • Seimas 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1992, Nr. 30-913
40. Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo (Dėl Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo)
 • 2005 03 17 
 • D1-151 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 41-1317
41. Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje (Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje)
 • 1998 04 01 
 • 385 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 66-2359; Žin., 1998, Nr. 34; Žin., 1998, Nr. 33-882; Žin., 2011, Nr. 105-4924
42. LR nekilnojamojo turto registro įstatymas
 • 1996 09 24 
 • I-1539 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 55-1948; Žin., 1996, Nr. 100-2261
43. Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje (Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje)
 • 2004 11 15 
 • 1443 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 167-6129; Žin., 2010, Nr. 158-8044
44. Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) (Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos)
 • 1999 06 02 
 • 692 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 50-1608
45. Dėl Statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo
 • 1995 12 22 
 • 1608 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 1995, Nr. 106-2379
46. LR akcinių bendrovių įstatymas
 • 2000 07 13 
 • VIII-1835 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2000, Nr. 68; Žin., 2000, Nr. 64-1914; Žin., 2003, Nr. 123-5574
47. LR viešųjų pirkimų įstatymas (LR viešojo pirkimo įstatymas)
 • 1996 08 13 
 • I-1491 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2006, Nr. 4-102; Žin., 1999, Nr. 56-1809; Žin., 2002, Nr. 118-5296
48. Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo
 • 2004 10 14 
 • 1289 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 153-5579
49. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
 • 1998 05 12 
 • VIII-729 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 60-2412; Žin., 1998, Nr. 54-1492; TAR, 2014, Nr. 2014-04025
50. Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo (Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo)
 • 2004 05 07 
 • D1-262 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 83-3028; TAR, 2014, Nr. 2014-00274
51. Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo (Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo)
 • 1998 04 23 
 • 207 
 • Žemės ir miškų ūkio ministerija (1996-1998) 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1998, Nr. 43-1189; Žin., 2000, Nr. 31-873; Žin., 2002, Nr. 96-4221; Žin., 2006, Nr. 45-1638; Žin., 2008, Nr. 93-3690; Žin., 2011, Nr. 165-7881
52. LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas
 • 1994 07 19 
 • I-558 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1994, Nr. 60-1183
53. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“
 • 2002 04 30 
 • 215 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 54-2153
54. LR žemės gelmių įstatymas
 • 1995 07 05 
 • I-1034 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1995, Nr. 63-1582; Žin., 2001, Nr. 35-1164
55. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo
 • 2002 04 30 
 • 211 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 54-2150
56. Dėl Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 • 2004 05 26 
 • 635 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 86-3120
57. Dėl Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo
 • 2002 12 21 
 • 656 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2003, Nr. 4-150
58. Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo
 • 2004 03 15 
 • 276 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 41-1335
59. Dėl Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 • 2004 07 16 
 • 920 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 113-4228
60. LR Konstitucija
 • 1992 10 25 
 •  
 • Seimas 
 • Konstitucija 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1992, Nr. 33-1014; Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220
61. LR darbo kodeksas
 • 2002 06 04 
 • IX-926 
 • Seimas 
 • Kodeksas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 71; Žin., 2002, Nr. 64-2569
62. Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo
 • 2003 12 24 
 • 705 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2006, Nr. 24; Žin., 2004, Nr. 23-721
63. Dėl Nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo
 • 2004 03 29 
 • V-23 
 • Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 
 • Įsakymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 54-1881
64. Dėl LR Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo
 • 2006 10 17 
 • 1020 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2006, Nr. 112-4273
65. Dėl anykščių, dubysos, krekenavos, metelių, pavilnių, rambyno, salantų, sirvėtos, tytuvėnų, varnių, veisiejų, ventos, verkių ir vištyčio regioninių parkų nuostatų patvirtinimo (Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų patvirtinimo)
 • 1996 07 19 
 • 855 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1996, Nr. 72-1728
66. Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo
 • 1999 03 19 
 • 308 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 96-3539; Žin., 1999, Nr. 27-766
67. Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo
 • 1997 12 29 
 • 1486 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1998, Nr. 1-9
68. LR statybos įstatymo pakeitimo įstatymas
 • 2001 11 08 
 • IX-583 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2001, Nr. 101-3597
69. LR atliekų tvarkymo įstatymas
 • 1998 06 16 
 • VIII-787 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 72-3016; Žin., 1998, Nr. 61-1726
70. LR civilinės saugos įstatymas
 • 1998 12 15 
 • VIII-971 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1998, Nr. 115-3230; Žin., 2009, Nr. 159-7207
71. LR Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymas
 • 2003 03 20 
 • IX-1381 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2003, Nr. 34-1418
72. Dėl Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos
 • 2005 05 23 
 • 575 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 66-2370
73. Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 "Gruntinių medžiagų užtvankos" patvirtinimo
 • 2005 12 21 
 • D1-627 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2006, Nr. 19-664
74. Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos žemės ūkio paskirčiai (veiklai) (Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos)
 • 2003 02 18 
 • 236 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 175-6483; Žin., 2003, Nr. 18-780
75. Dėl Nacionalinės turizmo plėtros 2003-2006 metų programos patvirtinimo
 • 2003 12 18 
 • 1637 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2003, Nr. 121-5481
76. Dėl turto perdavimo
 • 2005 11 21 
 • 1262 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 138-4982
77. Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo
 • 2002 11 19 
 • 1817 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 112-5012
78. Dėl 2007 metų LR valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
 • 2007 01 29 
 • 91 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2007, Nr. 15-535
79. Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų sąrašo patvirtinimo
 • 2002 06 14 
 • 329 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 70-2940
80. Dėl Turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo
 • 2003 03 26 
 • 4-109 
 • Ūkio ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2003, Nr. 31-1286; Žin., 2011, Nr. 70-3336; Žin., 2011, Nr. 151-7126
81. Dėl Nacionalinės turizmo plėtros 2007–2010 metų programos patvirtinimo (Dėl Nacionalinės turizmo plėtros 2007–2013 metų programos patvirtinimo)
 • 2007 08 29 
 • 944 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2007, Nr. 97-3939; Žin., 2010, Nr. 88-4636
82. Dėl valstybės turto investavimo
 • 2005 06 20 
 • 677 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 78-2830
83. LR bevariklio transporto įstatymas
 • 2000 06 20 
 • VIII-1744 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2000, Nr. 56-1642
84. Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo ir LR Vyriausybės 2001 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 320 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų ir Turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 • 2003 03 25 
 • 351 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2003, Nr. 29-1195
85. Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR saugomų teritorijų įstatymą
 • 2002 04 10 
 • 503 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 40-1484
86. Dėl Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos
 • 2002 06 12 
 • 853 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 60-2424
87. Dėl Fizinių ir juridinių asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbų apmokėjimo tvarkos (Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių)
 • 2002 02 15 
 • 241 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 17-688; Žin., 2009, Nr. 110-4661; Žin., 2008, Nr. 137-5401
88. Dėl LR Vyriausybės 2004-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo
 • 2005 03 24 
 • 315 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 40-1290
89. Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) įstatai
 • 1970 09 27 
 •  
 • Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys 
 • Įstatai 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 30-963
90. Dėl Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo 2006-2008 metais programos patvirtinimo
 • 2005 12 23 
 • 1425 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 152-5602
91. Dėl Regioninių parkų bendrųjų nuostatų patvirtinimo ir šių parkų planavimo dokumentų rengimo tvarkos
 • 1994 10 12 
 • 970 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1994, Nr. 81-1527
92. LR civilinio proceso kodeksas
 • 2002 02 28 
 • IX-743 
 • Seimas 
 • Kodeksas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 42; Žin., 2002, Nr. 36-1340
93. Dėl LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų
 • 1997 09 29 
 • 1057 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1997, Nr. 90-2256
94. Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai" patvirtinimo
 • 2002 04 12 
 • 173 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2002, Nr. 42-1586
95. Dėl LR saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo
 • 2004 04 08 
 • 399 
 • Vyriausybė 
 • Nutarimas 
 • Negaliojantis 
 • Publikuota: Žin., 2004, Nr. 55-1899; Žin., 2006, Nr. 92-3635
96. LR Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinis įstatymas (LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas)
 • 1996 06 20 
 • I-1392 
 • Seimas 
 • Konstitucinis įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1996, Nr. 64-1503; Žin., 2003, Nr. 34-1418
97. Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo (Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo)
 • 2005 07 01 
 • D1-338 
 • Aplinkos ministerija 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 93-3464
98. LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
 • 1999 05 13 
 • VIII-1183 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 47-1469; Žin., 2002, Nr. 13-474
99. LR valstybės tarnybos įstatymas
 • 1999 07 08 
 • VIII-1316 
 • Seimas 
 • Įstatymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 1999, Nr. 66-2130; Žin., 1999, Nr. 105; Žin., 2002, Nr. 45-1708
100. Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo
 • 2005 06 23 
 • ĮV-261/D1-322 
 • Kolegialių institucijų 
 • Įsakymas 
 • Galiojantis 
 • Publikuota: Žin., 2005, Nr. 81-2973


Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.7962 2015-02-13